Representanter från 7 byar på partilistan...

... nu fattas bara 3 till representer från 3 till byar, så har vi täckt in hela kommunen, vilket är ett av våra viktigaste mål innan vi släpper partilistan.

Vi märker att det i olika kommunala frågor är svårt för medborgare att få en tillräckligt heltäckande bild av vilka konsekvenser olika beslut får. VV vill i vårt arbete skapa möjligheter för att det här ska bli bättre. Som politiskt parti med målet att plocka mandat i kommunstyrelsen och kommunfullmäkte, är ett av våra största mål att nå ut med informationen varför beslut ska tas, målet med dem samt vilka konsekvenser det får tillika får på ett annat sätt om man tar beslut i en annan riktning. Här söker vi nu kreativa idéer och förslag på HUR vi kan göra den informationen lättillgänglig på alla sätt. Ge oss gärna förslag eftersom det är ni bäst som vet i vilken form ni tror informationen är lättast att ta del av. Är det torgmöten, via hemsida, via blogg, facebook, debattmöten eller andra forum tror ni?

VV nu på facebook! Och varför ska VV ta fram en kommunal handlingsplan?

Under helgen har vi fått ett rejält tillskott av flera partinamn och supportnamn på listorna.
Och fler är välkomna! Så nominera gärna kloka personer till oss!
Skicka dina förslag till maria@ekoturism.org.

I torsdags startade vi en grupp för VV på Facebook, och på 3 dygn var vi uppe i över 100 anhängare.
Återigen kan vi konstatera att intresset är stort för ett nytt parti.
Till veckan planerar vi också starta en diskussionsgrupp på Facebook för att skapa ytterligare ett verktyg för att få in era åsikter och funderingar kring kommunala frågor och hur ni tycker de ska hanteras.

I går kväll hade vi ett möte med ett 20-tal inbjudna personer från kommunens olika byar.
Det visade sig att gruppen tillsammans hade en fantastisk kompetens, erfarenhet och insikt i kommunens olika verksamhetsområden, och diskussionerna blev väldigt intressanta.
En av personerna har dessutom en lång erfarenhet av kommunpolitiken i en annan, men till strukturen ganska lik Åre kommuns förutsättningar. Det var vädligt givande för oss att få höra hennes åsikter, råd och tips kring hur kommunal politik bör skötas och hanteras. Det var också intressant att höra hennes reaktioner på hur det demokratiska arbete går till i Åre kommun.

Nu jobbar vi vidare med vår kommunala handlingsplan som kommer bli det material vari du finner svaren på var VV kommer stå med för åsikter gällande de olika kommunala verksamheterna och dess utveckling. Vi siktar på att ha hela handlingsplanen klar under tidig vår 2010 så du ska ha god tid på dig att sätta dig i in vad VV står för och vill med sitt politiska engagemang inför kommande mandatperiod.

Partilista och demokratisk arbetsmetod klar före jul.

Arbetet går stadigt framåt.
Just nu jobbar vi stenhårt med att få klar partilistan så vi kan lansera den före jul.
I januari planerar vi sen ett informationsmöte dit alla intresserade kan få komma och ställa frågor.

Vi arbetar också med att få en tydlig och bra arbetsmetod, vilket vi tycker är det viktigaste att visa på att Västjämtlands väl kommer arbeta efter framöver.
Tanken är att vi kommer ha kontinueliga öppna temamöten rörande kommunens verksamhetsområde och även sådana frågor som för tillfället är mer aktuella inför beslut etc.
På dessa möten bjuder vi in alla som önskar få delge sin åsikt och kunskap, så vi får en så bred och komplett bild av vilka möjligheter och begränsningar alla ärenden har.
Utifrån de åsikter och den kunskap vi tillskansat oss och samlat med hjälp av dem som delgivit oss detta, kommer vi sedan lägga konkreta, konstruktiva och tydliga förslag hur vi tycker att kommunen ska agera och besluta i viktiga frågor rörande vår vardag.
En av de viktigaste bitarna i detta arbete kommer bestå i att kartlägga och tydliggöra förutsättningarna inför beslut som ska tas, så att alla bättre kan förstå varför besluten tas, samt vilka koncekvenser det får. Först då blir det också lättare att engagera sig och ha en åsikt, grunden i demokratiskt arbete.

Västjämtlands väl finns nu också på Facebook som grupp. Sök på Västjämtlands Väl, finner du den gruppen.

MVH Jörgen och Maria

Många tips kommer in till oss.

Tack alla ni som kommit till oss de senaste veckorna, men samhällsfrågor i Åre kommun, som ni är engagerade i och vill förbättra på olika sätt.
Så fort vår partilista är klar kommer vi höra av oss igen till er och bjuda in er till möten som vi arrangerar för att sätta oss in mer i de här frågorna.
Vårt mål är att ha tematiserade möten kring de olika frågor som rör kommunens verksamhet och som vi märker många har ett stort engagemang i, för att försöka kartlägga hur man kan få fram tydliga och konstruktiva förslag till förbättringar i dessa verksamhetsområden knutet till ännu större ansvarstagande både vad gäller kvalitet och ekonomi. Redan nu ser vi i en rad kommunala frågor att om man bara tänker några steg till, behöver inte kvalitén försämras fast det blir kostnadseffektivt.
Men som sagt, det kräver ytterligare en eller två ansträngningar för att hitta de lösningarna. Och med det kompetenta gäng vi hittills har fått ihop, med duktiga personer inom de olika områdena och lika duktiga ekonomer kopplade till kompetensen inom varje verksamhetsområd, så blir det väldigt bra förslag.
Väl mött framöver!
MVH Jörgen och Maria


Tack för alla hejarrop!

Tack alla ni som uttryckt att ni stödjer och tycker det här initiativet är bra!
Det värmer, med tanke på att det är väljarnas stöd som nu är det viktigaste.
Både partilistan och supportlistan växer stadigt för varje dag.
Nu längtar vi efter att få släppa den i offentlighetens ljus, men först måste vi ha mötet som bekräftar att alla som anmält sig på listorna är med på vad det verkligen innebär att stå där.
Vi hoppas kunna släppa listorna i slutet på november.
Sen är det partiledamöterna och alla på supporterlistan som får vara med och utforma partiprogrammet mer i detalj.
Partiprogrammet har vi som mål att släppa vid nyår.
Vill du vara med i processen så hör av dig till
Jörgen Encke eller Maria Kjellström (se kontaktuppgifter längre ner).

Vi kommer också under vintern och våren 2010 har ett gediget utbildningsprogram för våra anhängare i allt från kunskapen om det parlamentariska arbetet och livet i en kommunal verksamhet till retorik och möten där vi bjuder in representanter från alla verksamhetsområden i Åre kommun. Vi vll vara rejält pålästa inför valkampanjen!

MVH Västjämtlands Väl

"Politiker" och/eller "supporter".

Under gårdagskvällens möte fastslog vi bland annat en organisationsform vi vill arbeta efter.

I Västjämtlands Väl ska man kunna engagera sig i flera olika nivåer:
1. som "politiker" med ett eller flera intresseområden motsvarande kommunens verksamhetsområden.
2. som "supporter" om man inte vill agera som politiker, men gärna engagera sig och bistå med kunskap och/eller åsikter för att bredda och fördjupa vår kunskap i de olika verksamhetsområden, för att få så bra bild av verkligheten som möjligt inför beslut.

Vi tror att dessa två sätt att engagera sig i kommunala frågor kommer möta upp och ta vara på det stora engagemang som många medborgare har i Åre kommun, men där långt ifrån alla kan eller vill stå som politiker. Tillika kommer de som står som politiker att få en bra uppbackning av kompetens inför beslut och utvärderingar av dessa.

Partilistan växer nu fram mer och mer dag för dag, tillika supportlistan. Det blir som 2 parallella listor där man kommer arbeta tillsammans i grupper rörande de olika kommunala verksamhetområdena. De som står på partilistan får bli ansvariga för samordningen av kunskapsbärarna både inom partilistan och supportlistan. Det kommer alltså leda till att ett antal arbetsgrupper motsvarande kommunens verksamhetsområden kommer utvecklas och jobba med att sätta sig in i och möta upp personal och medborgares funderingar och förslag kring hur man får fram bästa möjliga beslut.
Det här skapar också möjlighet för dem som tillfälligt vill engagera sig i en fråga, men inte är intresserad av att man måste "köpa" hela partiarbetet i och med det. Man kan alltså istället då gå in i supportgruppen och under en period bistå med åsikter och kunskap som sedan partiet tar till vara på och tar med in i det övergripande arbetet.

Vi tror att det är viktigt att man inledningsvis vågar har stor åsiktsbredd i en fråga, för att sen tillsammans resonera sig fram bit för bit kring hur man ändå löser det bäst för kommunens väl.

Arbetssättet kommer kräva bra demokratisk organisation och öppenhet. Men vi tolkar det som att det är precis det som efterfrågas just nu av väljarna i Åre kommun. Och målet är att kunna integrera det arbetssättet även i det övriga politiska livet och operativa arbetet, där så behövs, i Åre kommun.


Spännande dag i går, fortsatt arbete i dag.

Tack för alla fina kommentarer och hejarop vi fick utifrån rapporteringen om Västjätmlands väl i media i går.
Det värmer fantastiskt. Ge oss gärna inputs på vad Ni tycker är viktiga frågor vi nu ska sätta oss in i och skaffa kompetens kring. Självklart har vi en dagordning som vi jobbar efter nu, men vi behöver era tips och frågor för att prioritera så rätt som möjligt. Ni kan göra det per mail till våra kontaktpersoner, eller skriva in det som kommentar nedan (om ni vill vara anonyma går det så klart bra).

I kväll har vi vårt nästa arbetemöte där vi fortsätter jobba vidare med att bli klar med partilistan samt med den organisationsform vi har som mål att få till och partiprogrammets innehåll.
Fortsatt rapport om det kommer i morgon här på bloggen.

Västjämtlands väl på er!

Hälsningar Jörgen, Maria och alla andra i gänget.

Ett nytt kommunalt parti bildas!

Varmt välkommen till bloggen där du kan följa hur Åre kommuns nya parti bildas.

Arbetsnamnet på partiet är: Västjämtlands väl.

Initiativet till partibildningen kommer från ett 50-tal personer i hela Åre kommun, som vill engagera sig i kommunens politik, men inte tycker något av de befintliga partierna är ett alternativ.

Vi utarbetar nu ett detaljerat partiprogram utifrån 4 övergripande rubriker (se nedan).

Vi vill:
1. verka för ökad demokrati och öppenhet i alla kommunala ärenden och beslut
2. att alla beslut ska baseras och vila på ordentliga och allsidiga beslutsunderlag som i största mån ska vara offentliga.
3.  att varje beslut som fattas ska utgå från sund hushållning med kommunala medel (skattmedel) vilket medför att mer resurser kan komma alla invånare till del oavsett vilken del av kommunan han/hon bor i.
4. att alla beslut utvärderas grundligt på såväl kort som lång sikt.

Detta kan tyckas vara självklara punkter som redan borde finnas i den kommunala politiken, men efter flera års engagemang i frågan, kan vi konstatera att så är inte fallet.
Därav har vi beslutat att verka för att detta snarast ska bli en självklarhet.

Mer detaljerat partiprogram utarbetas nu och kommer presenteras vid årsskiftet 2009/2010.
Är du intresserad av att vara med i den processen är du välkommen att ta kontakt med oss.

Västjämtlands väl är enbart ett kommunalt parti som i första hand ska arbeta med kommunala frågor.
Det går alltså inte att göra en politisk karriär till ett riksdagsparti i Västjämtlands väl, vilket vi i detta fall tycker är en fördel.

Vårt mål är att Västjämtlands väl ska bestå av representanter från så många byar som möjligt i Åre kommun för att få med hela det geografiska området i detta parti.
Vårt mål är också att få in en kompetensbredd av representanter i de olika kommunala frågorna och verksamhetsområdena för att så kunskapsmässigt som möjligt kunna besluta i alla olika kommunala frågor. Västjämtlands väl är således inte ett enfrågesparti.

Vi tycker också att det många gånger kan vara ett hinder att vara för hårt knutet till ett riksdagspartis partiprogram i kommunala frågor, då kommunal politik oftast handlar om så mycket mer praktiska frågor där alla måste sluta upp för att hitta en så bra lösning som möjligt vilket inte alltid anslutningen till ett riksdagsparti tillåter. Åre kommun är ju en ganska liten kommun till antalet invånare men dock så stor geografiskt vilket ännu mer kräver samarbete över partigränserna för att kunna hitta bästa möjliga lösningen för kommuninvånarna.
Därför har Västjämtlands väl valt att inte inställa sig till något av de politiska blocken, utan kommer istället att i fråga för fråga låta "vad är bäst för våra kommuninvånare" styra besluten.

Vi kommer också lägga mycket energi på att informera och kommunicera kring det pågående politiska livet och hur vi tänker kring olika politiska förslag tillika tagna beslut för att kommuninvånarna på ett tydligt sätt ska kunna följa med i vad som händer samt kunna påverka i tid.

Så fort vi har klara resurser för en hemsida samt andra bra lösningar för att nå ut med vår information, så kommer vi löpande att berätta och kommunicera med alla som är intresserade och har frågor kring de politiska besluten. Än så länge kan vi bara återspegla utifrån eftersom vi inte sitter på något politikst mandat i Åre kommun, men vårt mål är att få väljarnas förtroende vid nästa val i syfte att kliva in i det kommunala politiska livet och agera utifrån vårt partiprogram i kombination med våra medlemmars engagemang och vilja till förändring.

Så snart vi är formellt klara med partilista, partiprogram och hur man kan bli medlem eller på annat sätt engagera sig i Västjämtlands väl, lägger vi ut det på denna blogg.

"Interimspråkrör" (d v s några av initiativtagarna som tills ordinarie formalisering är kontaktpersoner):

Jörgen Encke: 070 2074812, okq8jarpen@telia.com

Maria Kjellström: 070 6074044, maria.kjellstrm@telia.com


Välkommen till min nya blogg!


RSS 2.0