"Politiker" och/eller "supporter".

Under gårdagskvällens möte fastslog vi bland annat en organisationsform vi vill arbeta efter.

I Västjämtlands Väl ska man kunna engagera sig i flera olika nivåer:
1. som "politiker" med ett eller flera intresseområden motsvarande kommunens verksamhetsområden.
2. som "supporter" om man inte vill agera som politiker, men gärna engagera sig och bistå med kunskap och/eller åsikter för att bredda och fördjupa vår kunskap i de olika verksamhetsområden, för att få så bra bild av verkligheten som möjligt inför beslut.

Vi tror att dessa två sätt att engagera sig i kommunala frågor kommer möta upp och ta vara på det stora engagemang som många medborgare har i Åre kommun, men där långt ifrån alla kan eller vill stå som politiker. Tillika kommer de som står som politiker att få en bra uppbackning av kompetens inför beslut och utvärderingar av dessa.

Partilistan växer nu fram mer och mer dag för dag, tillika supportlistan. Det blir som 2 parallella listor där man kommer arbeta tillsammans i grupper rörande de olika kommunala verksamhetområdena. De som står på partilistan får bli ansvariga för samordningen av kunskapsbärarna både inom partilistan och supportlistan. Det kommer alltså leda till att ett antal arbetsgrupper motsvarande kommunens verksamhetsområden kommer utvecklas och jobba med att sätta sig in i och möta upp personal och medborgares funderingar och förslag kring hur man får fram bästa möjliga beslut.
Det här skapar också möjlighet för dem som tillfälligt vill engagera sig i en fråga, men inte är intresserad av att man måste "köpa" hela partiarbetet i och med det. Man kan alltså istället då gå in i supportgruppen och under en period bistå med åsikter och kunskap som sedan partiet tar till vara på och tar med in i det övergripande arbetet.

Vi tror att det är viktigt att man inledningsvis vågar har stor åsiktsbredd i en fråga, för att sen tillsammans resonera sig fram bit för bit kring hur man ändå löser det bäst för kommunens väl.

Arbetssättet kommer kräva bra demokratisk organisation och öppenhet. Men vi tolkar det som att det är precis det som efterfrågas just nu av väljarna i Åre kommun. Och målet är att kunna integrera det arbetssättet även i det övriga politiska livet och operativa arbetet, där så behövs, i Åre kommun.


Spännande dag i går, fortsatt arbete i dag.

Tack för alla fina kommentarer och hejarop vi fick utifrån rapporteringen om Västjätmlands väl i media i går.
Det värmer fantastiskt. Ge oss gärna inputs på vad Ni tycker är viktiga frågor vi nu ska sätta oss in i och skaffa kompetens kring. Självklart har vi en dagordning som vi jobbar efter nu, men vi behöver era tips och frågor för att prioritera så rätt som möjligt. Ni kan göra det per mail till våra kontaktpersoner, eller skriva in det som kommentar nedan (om ni vill vara anonyma går det så klart bra).

I kväll har vi vårt nästa arbetemöte där vi fortsätter jobba vidare med att bli klar med partilistan samt med den organisationsform vi har som mål att få till och partiprogrammets innehåll.
Fortsatt rapport om det kommer i morgon här på bloggen.

Västjämtlands väl på er!

Hälsningar Jörgen, Maria och alla andra i gänget.

Ett nytt kommunalt parti bildas!

Varmt välkommen till bloggen där du kan följa hur Åre kommuns nya parti bildas.

Arbetsnamnet på partiet är: Västjämtlands väl.

Initiativet till partibildningen kommer från ett 50-tal personer i hela Åre kommun, som vill engagera sig i kommunens politik, men inte tycker något av de befintliga partierna är ett alternativ.

Vi utarbetar nu ett detaljerat partiprogram utifrån 4 övergripande rubriker (se nedan).

Vi vill:
1. verka för ökad demokrati och öppenhet i alla kommunala ärenden och beslut
2. att alla beslut ska baseras och vila på ordentliga och allsidiga beslutsunderlag som i största mån ska vara offentliga.
3.  att varje beslut som fattas ska utgå från sund hushållning med kommunala medel (skattmedel) vilket medför att mer resurser kan komma alla invånare till del oavsett vilken del av kommunan han/hon bor i.
4. att alla beslut utvärderas grundligt på såväl kort som lång sikt.

Detta kan tyckas vara självklara punkter som redan borde finnas i den kommunala politiken, men efter flera års engagemang i frågan, kan vi konstatera att så är inte fallet.
Därav har vi beslutat att verka för att detta snarast ska bli en självklarhet.

Mer detaljerat partiprogram utarbetas nu och kommer presenteras vid årsskiftet 2009/2010.
Är du intresserad av att vara med i den processen är du välkommen att ta kontakt med oss.

Västjämtlands väl är enbart ett kommunalt parti som i första hand ska arbeta med kommunala frågor.
Det går alltså inte att göra en politisk karriär till ett riksdagsparti i Västjämtlands väl, vilket vi i detta fall tycker är en fördel.

Vårt mål är att Västjämtlands väl ska bestå av representanter från så många byar som möjligt i Åre kommun för att få med hela det geografiska området i detta parti.
Vårt mål är också att få in en kompetensbredd av representanter i de olika kommunala frågorna och verksamhetsområdena för att så kunskapsmässigt som möjligt kunna besluta i alla olika kommunala frågor. Västjämtlands väl är således inte ett enfrågesparti.

Vi tycker också att det många gånger kan vara ett hinder att vara för hårt knutet till ett riksdagspartis partiprogram i kommunala frågor, då kommunal politik oftast handlar om så mycket mer praktiska frågor där alla måste sluta upp för att hitta en så bra lösning som möjligt vilket inte alltid anslutningen till ett riksdagsparti tillåter. Åre kommun är ju en ganska liten kommun till antalet invånare men dock så stor geografiskt vilket ännu mer kräver samarbete över partigränserna för att kunna hitta bästa möjliga lösningen för kommuninvånarna.
Därför har Västjämtlands väl valt att inte inställa sig till något av de politiska blocken, utan kommer istället att i fråga för fråga låta "vad är bäst för våra kommuninvånare" styra besluten.

Vi kommer också lägga mycket energi på att informera och kommunicera kring det pågående politiska livet och hur vi tänker kring olika politiska förslag tillika tagna beslut för att kommuninvånarna på ett tydligt sätt ska kunna följa med i vad som händer samt kunna påverka i tid.

Så fort vi har klara resurser för en hemsida samt andra bra lösningar för att nå ut med vår information, så kommer vi löpande att berätta och kommunicera med alla som är intresserade och har frågor kring de politiska besluten. Än så länge kan vi bara återspegla utifrån eftersom vi inte sitter på något politikst mandat i Åre kommun, men vårt mål är att få väljarnas förtroende vid nästa val i syfte att kliva in i det kommunala politiska livet och agera utifrån vårt partiprogram i kombination med våra medlemmars engagemang och vilja till förändring.

Så snart vi är formellt klara med partilista, partiprogram och hur man kan bli medlem eller på annat sätt engagera sig i Västjämtlands väl, lägger vi ut det på denna blogg.

"Interimspråkrör" (d v s några av initiativtagarna som tills ordinarie formalisering är kontaktpersoner):

Jörgen Encke: 070 2074812, okq8jarpen@telia.com

Maria Kjellström: 070 6074044, maria.kjellstrm@telia.com


Välkommen till min nya blogg!


RSS 2.0